Lidé nikdy neumí a neví všechno. Nikdo není všemohoucí a vševědoucí. Ale to nevadí, pokud člověk zná náš web, který mu se vším důležitým pomůže.

Byznys

Jak zabezpečit chatu před nezvanými hosty a živly


Když se řekne nezvaný host, máme zpravidla na mysli nějakého nenechavce, jehož láká cizí majetek. K nezvaným hostům však můžeme započítat i oheň nebo vodu, tedy v situacích, kdy plameny zachvátí například rodinný dům, anebo se domem prožene voda z prasklého vodovodního potrubí. Proti těmto všem živlům však existuje účinná obrana. Jednak v podobě důkladného technického zabezpečení instalatérských a elektrických rozvodů, zajištění pravidelných revizí hromosvodů, elektroinstalace, komínů a plynových spotřebičů, a dále pak prostřednictvím detektorů pohybu, protipožárních čidel a detektorů úniku vody.

nebezpečí požáru

Zabezpečení objektu z hlediska hlásičů vniknutí cizích osob do objektu a detektorů kouře a unikající vody by měli provádět odborníci, například Alarmy z Brna. Vezmou si na starost i vaši chalupu, ačkoli se nejedná přímo o rodinný dům nebo městský byt. I chaty mohou postihnout tyto jevy, a zejména pro zloděje je chata ideálním útočištěm pro krádeže a také možností nelegálního noclehu, odkud se pak lupiči mohou vydávat za dalšími kořistmi.

vyloupení chaty

Veškerá čidla a detektory jsou zapojena tak, aby vás varovala před nebezpečím včas, a na dálku. Nemusíte být na chatě a ani v její blízkosti přítomni, a přesto můžete operativně zasáhnout. Důležité je být informován co nejdříve, aby byl zásah adekvátní a také něco platný.

Chaty bývají velmi často opuštěné zejména v zimních měsících, málokdo do těchto prostor zavítá, aby tu strávil víkend, a tak se stává, že celá chatová kolonie zeje prázdnotou, což také potvrdí absence kouře z komínů, kde lidé zpravidla topí dřevem. Zlodějům se pak naskýtá perfektní příležitost ke krádeži i za bílého dne, mají to pak velmi snadné, a objeví-li uvnitř nějaké cennosti, může se jim jejich akce vyplatit. Nedávejte těmto lidem zbytečně šanci na vniknutí do vašeho domu, a i kdyby vám tu nic nevzali a nic je nezaujalo, mohou vám poškodit vstupní dveře nebo okna, rozbít ve vzteku nábytek, a to vás pak vyjde zcela zbytečně na desítky tisíc korun.

You May Also Like