Lidé nikdy neumí a neví všechno. Nikdo není všemohoucí a vševědoucí. Ale to nevadí, pokud člověk zná náš web, který mu se vším důležitým pomůže.

Nakupování

Když je v bazénu příliš mnoho minerálních iontů


Kvalita pitné vody je v naší zemi jedna z nejlepších na světě. Měli bychom si tohoto faktu považovat, protože ne všechny země mohou svým obyvatelům nabídnout takový standard. Jestliže se zaměříme na jakost vodní masy z hlediska mikrobiálního, nebude možno jí nic vytknout, ale měli bychom se také zaměřit na jiné faktory, a sice zejména na její tvrdost. Tvrdost vody je veličina, uvádějící množství rozpuštěných minerálů v určitém objemu vody, a zřejmě dobře víte, že existuje stupnice tvrdosti, co se týče základního členění, a že se tu objevují výrazy jako „středně tvrdá, velmi tvrdá, měkká či extrémně měkká pitná voda“.

voda v bazénu

Lidé, žijící v horských oblastech, mívají obyčejně dostupnou vodu velmi až extrémně měkkou, v níž se vyskytuje opravdu málo minerálů. To je sice ideální pro některé domácí spotřebiče (pračky, myčky, kávovary), ale rozhodně ne pro náš organismus, ten ocení spíše vodu středně tvrdou. Jenže středně tvrdá voda je ideál, který se nevyskytuje zdaleka všude, naopak se lidé potýkají s vodou velmi až extrémně tvrdou, a to znamená i nasazení některých nezbytných technických pomůcek.

pitná voda

Jednou z nich je i změkčovač vody, který z vody absorbuje nadbytek iontů vápníku, hořčíku, manganu nebo železa, a činí vodu více způsobilou pro potravinářské účely i pro technické využití. Bez změkčovače by voda zanášela minerály topná tělesa, a jak by to dopadlo, bychom mohli zkráceně popsat například tím, že váš bojler se po několika letech provozu poškodí, ačkoli jeho předpokládaná doba funkčnosti je mnohem delší, a po demontáži víka se na vás vyvalí deset kilo vodního kamene.

Pro činnost změkčovačů vody se využívá i tabletová regenerační sůl. Umožňuje regenerovat funkci zařízení a zajišťuje jeho bezproblémový provoz po dobu jeho udávané životnosti. Sůl se dodává na trh ve velkém balení, zpravidla v pytlích po 25 kilogramech.

You May Also Like