Lidé nikdy neumí a neví všechno. Nikdo není všemohoucí a vševědoucí. Ale to nevadí, pokud člověk zná náš web, který mu se vším důležitým pomůže.

Žena

Šok v podobě první menstruace – Jak na to dceru připravit a kdy je vhodná doba o tom začít mluvit?


Každá žena bere menstruaci jako souÄást svého života, dospÄ›lé ženÄ› to pÅ™ijde naprosto normální, ale co vaÅ¡e dcera? Jak pÅ™ipravit dítÄ› na první menstruaci? 

Å ok v podobÄ› první menstruace – Jak na to dceru pÅ™ipravit a kdy je vhodná doba o tom zaÄít mluvit? 

Říká se, že ženy to mají v životÄ› o moc těžší, než muži. Když vezmeme v potaz menstruaci, porod, pozdÄ›ji pÅ™echod, dá se s tím souhlasit. Rovněž ženy matky to se svými dcerami mají o dost těžší a to právÄ› v intimních oblastech, dívce je totiž tÅ™eba vÅ¡echno pořádnÄ› vysvÄ›tlit, je potÅ™eba si s ní promluvit o tom, co je menstruace a proÄ ji ženy mají, je tÅ™eba probrat vÅ¡echny možnosti, vybrat menstruaÄní pomůcky, pak pÅ™ichází na Å™adu první návÅ¡tÄ›va u gynekologa. Ano, ženy to nemají snadné, ale menstruace je velmi významným milníkem v životÄ› každé dospívající dívky. Jakmile dostane dívka menstruaci, pÅ™estává být maliÄkou holÄiÄkou, v tu chvíli se z ní zaÄne stávat žena. A jak o tom s dcerou promluvit a nevydÄ›sit ji? 

menstruaÄní pomůcky

Kdy Äekat první menstruaci? 

Každá dívka to samozÅ™ejmÄ› má úplnÄ› jinak, dost Äasto se stane, že dívka pořád Äeká, zatímco její kamarádky už dávno menstruují. Je to individuální a na vinÄ› může být mnoho faktorů. ObecnÄ› se ale pÅ™edpokládá, že dívka dostane své první mÄ›síÄky mezi dvanáctým až patnáctým rokem vÄ›ku, hodnÄ› závisí i na genetice nebo na tÄ›lesné hmotnosti. Dívky s nižší váhou, dostávají mÄ›síÄky pozdÄ›ji. Dívky, které se hodnÄ› vyvíjí a váží okolo padesáti kilogramů, dostanou mÄ›síÄky obvykle dříve. Není nic neobvyklého, když je to pÅ™ed dvanáctým rokem, ovÅ¡em pokud dívka ani v patnácti letech mÄ›síÄky nemá, je tÅ™eba se poradit s lékaÅ™em. 

dámské vložky

Proberte vážně všechno

Sama matka může pÅ™edpokládat, kdy asi mÄ›síÄky pÅ™ijdou, dost podobnÄ› jako ona to nejspíš bude mít i její dcera, ale není to pravidlo. S dívkou tak zaÄnÄ›te zhruba kolem desátého až jedenáctého vÄ›ku tohle téma opatrnÄ› probírat. Pokud nevíte, jak na to, jste sama stydlivá a neumíte o tom mluvit otevÅ™enÄ›, vezmÄ›te si na pomoc literaturu. Je Å™ada skvÄ›lých knih, které popisují první menstruaci, najdete v nich povídání o hygienÄ›, o menstruaÄních pomůckách a hlavnÄ› jsou knihy psány vtipnÄ›, jednoduÅ¡e a dívkám ale i vám mohou hodnÄ› pomoci toto téma probrat pÅ™ehlednÄ› a důkladnÄ›. OvÅ¡em bez studu. 

Je tÅ™eba s dívkou mluvit jasnÄ›, musíte se pÅ™ipravit na to, že bude mít Å™adu otázek, že jí to tÅ™eba pÅ™ijde i nechutné. Důležité je ale dceru pouÄit o tom, jak to bÄ›hem menstruace chodí, co se dÄ›je s tÄ›lem dívky a ženy pÅ™i mÄ›síÄkách a opravdu si dejte záležet na tom, abyste probraly zvýšenou hygienu a používání menstruaÄních ochranných pomůcek. 

You May Also Like