Lidé nikdy neumí a neví všechno. Nikdo není všemohoucí a vševědoucí. Ale to nevadí, pokud člověk zná náš web, který mu se vším důležitým pomůže.

Žena

Jaké aktivity pro svůj život potřebujete?


1) práce neboli Äinnost, která vám zajistí finanÄní příjem

Pracujeme, abychom vydÄ›laly peníze. Díky nim si můžeme dovolit nakupovat jídlo, které nám chutná, jet na dovolenou a cítit se v relativním bezpeÄí. Každý mÄ›síc nám na úÄet pÅ™ijde mzda, což podpoří pocit jistoty a smysluplnosti. SamozÅ™ejmÄ› nemusíte být jen zamÄ›stnanec, ale i soukromý podnikatel, kdy si dokonce dokážete vydÄ›lat každý mÄ›síc o nÄ›co více.

žena

2) pohyb neboli Äinnost, která vás udrží v kondici

Sport je pro naše tělo i mysl nesmírně důležitý. A není to myšleno v tom smyslu, že sportujeme, abychom zhubly, ale v tom, abychom se udržely v psychické pohodě, detoxikovaly organismus a posílily svaly. Sportovat se dá opravdu v kterémkoliv věku, jen si vyberte pro sebe ten nejvhodnější a pamatujte na to, že by vás měl především bavit.

3) aktivita, díky které se nauÄíte nÄ›co nového

VÄ›nujte se seberozvoji a uÄte s neustále nÄ›co nového. Podpoříte tak zdraví mozku i vaÅ¡e sebevÄ›domí. Každý nový impulz a vystoupení z komfortní zóny vítejte. Rutinní zajetý stereotyp si nenechávejte ani na důchod.

žena

4) relax neboli Äinnost, pÅ™i které se uvolníte

StejnÄ› jako tÄ›lo a mozek potÅ™ebují nové impulzy, potÅ™ebují i Äas na regeneraci a zklidnÄ›ní. PÅ™i relaxaci se nikam nehoňte, pusÅ¥te si pomalou odpoÄinkovou hudbu, naložte se do vany, zapalte levandulovou svíÄku nebo se zaÄtÄ›te do napínavé knihy.

5) Äinnost, pÅ™i které budete kreativní

Kreativita v nás byla dost Äasto zabíjena. Ve Å¡kole jste pravidelnÄ› dostávala z výtvarné výchovy za 4, ale nyní když se koukáte na namalovaný portrét konÄ› z kurzu kreslení, dojde vám, že jste se jen zbyteÄnÄ› bála. Kreativita se týká i vymýšlení nových Äi nezvyklých Å™eÅ¡ení. Vystupte na poradÄ› a sdÄ›lte, jak byste kreativnÄ› a inovativnÄ› Å™eÅ¡ila zadaný úkol. Koukejte se na vÄ›ci ze vÅ¡ech úhlů pohledu. Možná objevíte neÄekané možnosti.

You May Also Like