Lidé nikdy neumí a neví všechno. Nikdo není všemohoucí a vševědoucí. Ale to nevadí, pokud člověk zná náš web, který mu se vším důležitým pomůže.

Finance

Finanční gramotnost


Finance. Tak to je téma samo o sobÄ›. Já si myslím, že v každé rodinÄ› se najde nÄ›jaké téma, které se zrovna týká penÄ›z, celkovÄ› financí a nebo také spoÅ™ení. Já si myslím, že hlavnÄ› lidé, kteří tÅ™eba mají nÄ›jakou půjÄku a nebo leasing na automobil a nebo hypotéku na dům Äi byt, tak samozÅ™ejmÄ› budou finance Å™eÅ¡it více, než ti lidé, kteří tÅ™eba jeÅ¡tÄ› studují a nemají žádné půjÄky. SamozÅ™ejmÄ›, že jsou také studenti, kteří mají půjÄky. Jedná se o takzvané studentské půjÄky. Řeknu vám, že já jsem také mÄ›la studentskou půjÄku, a když jsem studovala první semestr na vysoké Å¡kole, tak jsem skoro vÅ¡echny peníze utratila. Já jsem sice nemÄ›la půjÄených ani sto tisíc korun, ale i tak mě to stálo hodnÄ› penÄ›z. Byla jsem zadlužená asi na sedmdesát tisíc korun a byla jsem opravdu v Å¡oku, že musím nÄ›co splácet a že jsem se vůbec zadlužila.

Někdy je financí málo.

O penÄ›zích jsem toho znala hodnÄ›, protože moji oba dva rodiÄe jsou ekonomové, takže jsem byla pouÄená už asi v osmi letech. VÄ›dÄ›la jsem, že ÄlovÄ›k má Å¡etÅ™it a že nemá vÅ¡echny peníze utrácet, že ÄlovÄ›k si má také rozmyslet, jestli zrovna tu potÅ™ebuje.

I děti musí znát hodnotu peněz.

Takovou vÄ›c, takovou drahou, jestli potom tÅ™eba jenom touží, že je to jenom nÄ›jaké chvilkové vzplanutí a nebo jestli je to opravdu potÅ™eba? Protože je logické, že ÄlovÄ›k si má za peníze prvně koupit takové vÄ›ci, které nutnÄ› potÅ™ebuje, jako například jídlo a nebo hygiena, a nebo zaplatit takové poplatky, které musí, jako například leasing, splátka nebo nájem a nebo energie Äi cokoliv jiného. Například i paušál a podobnÄ›. A potom, aby si ÄlovÄ›k kupoval nÄ›co pro zábavu, tÅ™eba například nové kolo nebo knihu a nebo tÅ™eba novou televizi. To je úplnÄ› jedno. S financemi jednoznaÄnÄ› umÄ›t zacházet. Pokud ÄlovÄ›k nebude umÄ›t zacházet s penÄ›zmi a nebude mít finanÄní gramotnost, tak je to potom velice smutné a ÄlovÄ›k může rychle pÅ™ijít na buben. 

You May Also Like