Lidé nikdy neumí a neví všechno. Nikdo není všemohoucí a vševědoucí. Ale to nevadí, pokud člověk zná náš web, který mu se vším důležitým pomůže.

Domácnost

Jak zabezpečit domácnost před chemickými látkami I


V dneÅ¡ní dobÄ› si můžeme do bytu pořídit úplnÄ› vÅ¡echno, co nás napadne – trh nám vychází vstříc a nabízí bohatý sortiment: od nábytku k vybavení celé domácnosti až po chemické Äisticí prostÅ™edky. Jen je zapotÅ™ebí se zamyslet, zda produkty, které si domů pÅ™inášíme, nezhorÅ¡ují naÅ¡e životní prostÅ™edí.

V obchodech je totiž Å¡iroká Å¡kála průmyslového zboží i domácích potÅ™eb s různou kvalitou a rozdílnými cenami, a my bychom ovÅ¡em nejradÄ›ji sáhli po tom nejlevnÄ›jším. AvÅ¡ak je tato cesta správná? PojÄme se podívat, co vÅ¡echno si můžeme se zaÅ™izováním nové domácnosti za nízkou cenu způsobit, a jak nám to může Å¡kodit.

Nábytek v dětském pokoji

Jedním z hlavních nepřátel naÅ¡eho zdraví a životního prostÅ™edí obecnÄ› jsou chemické látky. Ptáte se, kde je můžeme najít? OdpovÄ›Ä je jasná a struÄná: téměř vÅ¡ude. A pÅ™itom ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů spotÅ™ebitel ani netuší, co vÅ¡echno si s levným sortimentem domů pÅ™ináší.

Nábytek

Některý nový nábytek bývá napuštěn formaldehydy, které se postupně uvolňují a mohou poškozovat naše zdraví.

Formaldehyd je nejÄastÄ›jší Å¡kodlivou látkou v domácnostech. Bylo to zjiÅ¡tÄ›no bÄ›hem Projektu Evropského parlamentu o chemikáliích v interiérech, a zdravotních rizicích, s tím souvisejících. Zdrojem formaldehydu v domácnostech je pÅ™edevším nábytek z dÅ™evotřísky. Ta se vÅ¡ak na jeho výrobu běžnÄ› používá, neboÅ¥ oproti dÅ™evu je velmi levná.

Nábytek v ložnici

PÅ™i výrobÄ› dÅ™evotřísky se spotÅ™ebovává znaÄné množství moÄovino-formaldehydové pryskyÅ™ice. A ta se po celá léta z nábytku postupnÄ› uvolňuje… A to nejen v kuchyni a obývacím pokoji, ale též v ložnici i v dÄ›tském pokojíku, kde i s dÄ›tmi trávíme celou noc (Äasto i pÅ™i zavÅ™eném oknÄ›) a dýcháme Å¡kodliviny. A tak ohrožujeme zdraví svoje i naÅ¡ich dÄ›tí. Studie ukázaly, že v domech, kde byl dÅ™evotřískový nábytek, lze i po desítkách let naměřit vysoké hodnoty formaldehydu.

Pro srovnání: SvÄ›tová zdravotnická organizace povoluje maximální hodnoty formaldehydu 60 μg/m³, zatímco naměřené hodnoty po dvaceti letech Äinily 300 μg/m³. Sami jistÄ› uznáte, že pÄ›tinásobek tolerované hodnoty je výsledek nejen k zamyÅ¡lení, ale také ke konání.

You May Also Like