Lidé nikdy neumí a neví všechno. Nikdo není všemohoucí a vševědoucí. Ale to nevadí, pokud člověk zná náš web, který mu se vším důležitým pomůže.

Domácnost

Proč si rozdělit povinnosti v domácnosti


Generace pÅ™ed námi byly vychovávány v tom, že muž je pán tvorstva a protože chodí do práce, dÄ›lá toho už víc než dost, a žena když je na mateÅ™ské, musí se postarat o dítÄ›, kompletnÄ› celou domácnost a jeÅ¡tÄ› obskakovat muže. Muži s příchodem ženy na mateÅ™skou nÄ›jakým zázrakem ztratili schopnost po sobÄ› uklidit Å¡pinavé nádobí, prádlo a nebo si pÅ™ipravit svaÄinu.

Pro mnohé muže je takové chování standardem, i když žena chodí do práce. Žena musí do práce, obstarat dÄ›ti, domácnost, a jeÅ¡tÄ› lítat kolem dospÄ›lého chlapa, který má najednou ruÄiÄky dozadu. Ženy, jak si chlapa vychováte, takový bude už nejspíš napořád. Na to pozor, protože zpátky už ho nejspíš nepÅ™evychováte. Pokud byl váš muž pÅ™ed narozením dítÄ›te ÄlovÄ›k který doma jakž takž fungoval a po porodu vás v tom nechá se plácat, nejspíš to nebyla nejlepší volba.

hádka pár

V domácnosti bydlí oba. Oba jí, spí, Å¡piní obleÄení i podlahu, oba používají koupelnu. Tak proÄ by vÅ¡echno mÄ›l zastávat jeden, zatímco druhý jen chodí do práce a doma se válí na gauÄi? Žena je pak strhaná, naÅ¡tvaná a nervózní že vÅ¡echno nemá Å¡anci stihnout. Zatímco muž má spoustu volného Äasu na koníÄky a cokoliv si zamane, žena běží z práce za dÄ›tmi, nakoupí, uvaří, uklidí, veÄer padne vysílená do postele, a pokud to takhle nefunguje dlouho, jsou nevěře dveÅ™e otevÅ™ené.

pár úklid

Jakmile vám něco vadí, mluvte
Problém vztahů obecnÄ› je v tom, že lidé se bojí tomu druhému říct co je Å¡tve. Než aby poslouchali výÄitky a hádali se, radÄ›ji vÅ¡echno udÄ›lají sami a tiÅ¡e trpí. To je ale zaruÄená cesta do pekla, a dříve nebo pozdÄ›ji dojde ke krachu vztahu. O domácnost i o dÄ›ti by se v případÄ› že oba chodí do práce, mÄ›li oba starat rovným dílem. Je potÅ™eba si muže nauÄit, a to i za cenu toho že bude protáÄet oÄi, že si po sobÄ› uklidí, a udÄ›lá i nÄ›co navíc. Žena není sluha, na to mnoho mužů zapomíná.

You May Also Like