Lidé nikdy neumí a neví všechno. Nikdo není všemohoucí a vševědoucí. Ale to nevadí, pokud člověk zná náš web, který mu se vším důležitým pomůže.

Sport

Jízda na koni


Jsem opravdu hodnÄ› sportovnÄ› založený ÄlovÄ›k. A vlastnÄ› už od maliÄka moc ráda sportuji. A jako malá holka jsem samozÅ™ejmÄ› jenom plavala, protože více možností na sport jsem ani nemÄ›la. Moji rodiÄe nebyli tak bohatí, aby mi mohli tÅ™eba financovat nÄ›jaké sporty. I když jsem mÄ›la ráda golf a také miluji jízdu na koni. A to hlavnÄ› konÄ› miluji obecnÄ› konÄ› a to je mám ráda dodnes. Jenomže jsem na koních jezdila možná tak jenom padesátkrát za život a to je mi nyní tÅ™icet dva let. Jako malá holka jsem tedy nejÄastÄ›ji jezdila u kamarádky, ale ne také Äasto. MaximálnÄ› tak jednou nebo dvakrát do mÄ›síce, než se moje kamarádka odstÄ›hovala. Potom ji také zemÅ™el kůň pÅ™esnÄ› tam, kde se odstÄ›hovala. Nevím proÄ se tomu tak stalo, ale jízda na koni byla můj nejvÄ›tší a nejkrásnÄ›jší a nejoblíbenÄ›jší sport.

Ráda jezdím na koni.

Opravdu nechápu, proÄ mi rodiÄe jako dítÄ›ti nemohli tÅ™eba zaplatit nÄ›jaké jezdecké kurzy. TÅ™eba bych tam chodila i jenom dvakrát za mÄ›síc a ne každý týden jako moje kamarádky. Jenom abych tam hlavnÄ› mohla chodit, jenomže moji rodiÄe mi tohle nezaplatili a já jsem z toho byla velice neÅ¡Å¥astná. A nyní, když mi už právÄ› tolik let, kolik mi je, tak jsem si Å™ekla, že si vlastnÄ› splním sen a pÅ™ihlásím se do kurzu jízdy na konÄ›. Sice už to nebude jako výuka.

Koně miluji odjakživa.

NÄ›co málo si pamatuji, že už umím na koni základy. A to se snad už ani nezapomíná, ale chtÄ›la bych spíše jezdit na koni takhle rekreaÄnÄ›, tÅ™eba se nÄ›kam projet do přírody a tak podobnÄ›, ale nejradÄ›ji sama. Ale když jsem byla na zkuÅ¡ební jízdÄ› na koni, tak mi jeÅ¡tÄ› majitelka konÄ› Å™ekla, že potÅ™ebuji nÄ›co pořádnÄ› zlepÅ¡it, abych byla v sedle jistá. Já jich sem dříve také jezdila bez sedla a Å™eknu vám, že to opravdu perfektní terapie na záda. Když jezdíte na koni tÅ™eba dvacet minut bez sedla, tak se vám opravdu krásnÄ› uvolní záda a také celá páteÅ™ a vÅ¡echny klouby a svaly v tÄ›le. Myslím si, že každý ÄlovÄ›k potÅ™ebuje zažít takový relax z tohoto sportu. 

You May Also Like