Lidé nikdy neumí a neví všechno. Nikdo není všemohoucí a vševědoucí. Ale to nevadí, pokud člověk zná náš web, který mu se vším důležitým pomůže.

Společnost

Špatná společnost


V dneÅ¡ní dobÄ› je opravdu důležité, aby ÄlovÄ›k vyrůstal v takové spoleÄnosti, která je mu příjemná a ve které ho to bude bavit, protože by bylo opravdu velice smutné, kdyby lidé tÅ™eba vyrůstali v takové spoleÄnosti, kde by se jim nelíbilo. To potom také může mít opravdu neblahý vliv na jejich psychiku a podobnÄ›. Je opravdu velice smutné, když lidé tÅ™eba budou vyrůstat v takové spoleÄnosti, která jim je nepříjemná. Vždycky to dopadne opravdu Å¡patnÄ›. ŘeknÄ›te mi, co byste dÄ›lali, kdybyste tÅ™eba celý život museli vyrůstat v takové spoleÄnosti, kde by se vám nelíbilo? TÅ™eba dám příklad, vy byste byli abstinenti, nekuřáci a vyrůstali byste v takové spoleÄnosti, kde se každý den pije alkohol a vykouří tÅ™eba dvě krabiÄky cigaret. 

Bez lásky a přátelství to nejde.

Myslím si, že tohle by se vám nelíbilo, protože by vám vadily potom opilecké Å™eÄi a zápach z cigaret. Věřte mi, že znám nÄ›kolik lidí, kteří žijí tÅ™eba s takovou rodinou anebo v takové spoleÄnosti, která se jim nelíbí, ale bohužel jednoznaÄnÄ› jim nic nezbyde. A tak tam musí zůstat. TÅ™eba moje kamarádka. Když nám jeÅ¡tÄ› bylo sedmnáct let, tak ona bydlela s rodiÄi. OvÅ¡em ti její rodiÄe žili takový divoký způsob života, že jen doma kouÅ™ili cigarety a obÄas také si dali láhev vína. SamozÅ™ejmÄ› na tom není nic Å¡patného, ale když se tohle nepÅ™ehání, je to zlé, bohužel její rodiÄe to pÅ™ehánÄ›li.

Pozor na špatný životní styl.

Moje kamarádka právÄ› potom spala velice Äasto u mÄ›, protože říká, že už to doma nemůže vydržet, že prý to tam jenom smrdí alkoholem a cigaretami. Já se jí nedivím, nyní nám už je s kamarádkou tÅ™icet jedna let a máme své rodiny a chceme, aby naÅ¡e rodina byla opravdu perfektní, a hlavnÄ› Äistá a voňavá. A aby se tam v rodinÄ› mÄ›li vÅ¡ichni rádi. S kamarádkou vyhledáváme takovou spoleÄnost lidí, která je příjemná. Která vůbec neholduje alkoholu. Kamarádka má totiž veliký odpor k alkoholu a je právÄ› abstinentka. Nemá ráda alkohol od té doby, kdy se právÄ› její rodiÄe jenom hádali kvůli alkoholu. 

You May Also Like