Lidé nikdy neumí a neví všechno. Nikdo není všemohoucí a vševědoucí. Ale to nevadí, pokud člověk zná náš web, který mu se vším důležitým pomůže.

Žena

Když žena někoho nemusí


Když se najde nÄ›kdo, koho žena nemusí, věřte tomu, že to na dané ženÄ› rozhodnÄ› poznáte. Jsou ženy, které to, že nÄ›koho nemusí, dávají dost znát. Je spousta důvodů, proÄ může dojít k tomu, že žena urÄitou osobu nemusí. NÄ›kdy to bývá o závisti a nÄ›kdy o tom, že daná osoba udÄ›lala nÄ›co, co dÄ›lat nemÄ›la, protože tím dané ženÄ› ublížila a nÄ›kdy zase o nÄ›Äem úplnÄ› jiném.

Kolikrát je opravu mnoho důvodů, proÄ Å¾ena nemusí danou osobu. Mnoho lidí si myslí, že ženy kolikrát nemusí jen ženy, ale ve výsledku je to tak, že ženy nemají problém jen s ženami, ale také s urÄitými muži.

sedící žena

Když někdo dělá něco, co se dané ženě nelíbí, kolikrát to dá žena dost jasně najevo. Nebývá to vždy ale pokud se to nějakým způsobem dotýká dané ženy nebo někoho, koho má daná žena ráda, rozhodně to nenechá jen tak.

Najdou se lidé, kteří budou dané ženÄ› rozmlouvat, aÅ¥ se tak nechová a aÅ¥ vÄ›ci bere takové, jaké jsou, ale je dost možné, že to na konec dopadne tak, že žena Å™ekne svůj názor i vám. NÄ›které ženy nechtÄ›jí slyÅ¡et, co si o jejich chování myslí okolí. Ženy by byly nejradÄ›ji, pokud by nÄ›kdo stál za jejich názorem a ne že bude daný ÄlovÄ›k proti názoru dané ženy.

žena v bílé

Jestliže vám žena Å™ekne, proÄ daného ÄlovÄ›ka nemusí, je dost možné, že i vy pochopíte. Pokud se bude jednat o nÄ›jakou kamarádku, je dost možné, že ta to pochopí dostateÄnÄ› dobÅ™e. Pokud se ale bude jednat o nÄ›jakého muže, je dost možné, že se vám daný muž pokusí nÄ›co takového vymluvit a to proto, že muži takoví jsou. Mnoho žen kolikrát přístup mužů a to zejména v tomhle vytáÄí, ale muži pÅ™esnÄ› takoví jsou. Najdete jen velmi málo mužů, kteří by mÄ›li stejný přístup, jako vaÅ¡e kamarádka.

Muži vidí spoustu vÄ›cí zcela jinak, než je vidí ženy a právÄ› kvůli tomu kolikrát dojde k tomu, že se žena nechce muži s niÄím svěřovat, jelikož pro ni nemá pochopení.

S ženami i muži je to v urÄitých vÄ›cech složité.

You May Also Like