Lidé nikdy neumí a neví všechno. Nikdo není všemohoucí a vševědoucí. Ale to nevadí, pokud člověk zná náš web, který mu se vším důležitým pomůže.

Žena

Proč vystoupit z komfortní zóny ještě dnes?


Život pÅ™eci nekonÄí splnÄ›ným snem

Hodně lidí trpí mylnou představou, že až si splní sen svého života (až si pořídím velký barák, až odjedu žít do Itálie, až porodím 3 děti, až rozjedu úspěšnou firmu), dosáhnou absolutního vrcholu štěstí, který ale bude trvat stále. Mnoho z nich ale pak zažije pocit zklamání, že to tak není. Život totiž plyne dál a s ním i změny, problémy, zkoušky, různé lekce atd.). Proto je důležité si uvědomit, že se vlastně nikdy nedostaneme do finálního bodu totálního štěstí.

žena

PÅ™ekážky pÅ™irozenÄ› k životu patří a stejnÄ› jako jsme jednou nahoÅ™e, budeme obÄas i dole. Důležité je se z toho “dole” dostat a to se stane pouze tehdy, když vystoupíme z komfortní zóny. LidovÄ› se tomu také dá říci: neusnout na vavřínech.

Abyste vÅ¡e lépe pochopila, uveÄme si příklad. Manažerka KateÅ™ina má Å¡Å¥astnou rodinu a koneÄnÄ› se s ní pÅ™estÄ›hovala do vysnÄ›ného domu. ZpoÄátku je Å¡tÄ›stím bez sebe, dny plynou a vÅ¡e je zalité sluncem. Ale dojíždÄ›ní do práce trvá dlouho a na domÄ› je spousta oprav. KateÅ™ina zažívá frustraci. Ale v tom ji napadne, že vÅ¡e se dá Å™eÅ¡it, jen musí konat. AKCE je v tomto případÄ› nesmírnÄ› důležitá.

Výstup z komfortní zóny + akce = život

Mnohou z nás teÄ jistÄ› napadlo, že náš život je v pořádku, tak jak má být. Stabilní práce, nÄ›jaké ty koníÄky, o víkendu výlet s rodinou. Ale pokud je váš den každý den jak pÅ™es kopírák, nepociÅ¥ujete trochu nudnou rutinu? Abyste dosáhla nÄ›jaké akce, nemusíte jít ihned skákat padákem, postaÄí pár drobných zmÄ›n. Jako inspiraci jich pár uvádíme:

ložnice

  • jeÄte do práce jinou trasou (mhd, pěšky, na kole)
  • bÄ›hem cesty se zastavte pro snídani s sebou (zkouÅ¡ejte nová jídla)
  • místo klasické veÄeÅ™e doma, uspořádejte venkovní piknik na dece
  • buÄte kreativní a zaÄnÄ›te nÄ›co tvoÅ™it
  • ráno si dejte studenou sprchu
  • pÅ™ihlaste se jako dobrovolník do psího útulku
  • seznamte se se svými sousedy a pozvÄ›te je na veÄeÅ™i

You May Also Like