Lidé nikdy neumí a neví všechno. Nikdo není všemohoucí a vševědoucí. Ale to nevadí, pokud člověk zná náš web, který mu se vším důležitým pomůže.

Společnost

Lidé okolo nás


NaÅ¡e spoleÄnost je zaměřená na extroverty. CelkovÄ› je v dneÅ¡ní dobÄ› výhodou, pokud se umíte nahlas bavit, pÅ™itom obstarávat zábavu ostatním, a navíc být celkovÄ› Å¡armantní osobnost. Je pochopitelné, že pokud náhodou patříte mezi introverty, kteří se ve spoleÄnosti neradi projevují, jste mnohdy bráni jako zvláštní tvorové. Čím to může být? Možná i tím, že ve spoleÄnosti celkovÄ› extroverti pÅ™evažují, což vede k tomu, že jako introverti jste mnohdy nepochopeni a bráni jako zvláštní přírodní úkaz.

skupina lidí

Je ale dokázáno, že introverti jsou schopni mnohem originálnÄ›jších Å™eÅ¡ení než extroverti, jen k tomu potÅ™ebují své podmínky. Je pro nÄ› obvykle mnohem lepší vyÅ™izovat úkoly písemnÄ›, aÅ¥ již například e-mailem nebo jednoduÅ¡e papírovou formou. Mají rádi klid, ale potÅ™ebují kolem sebe nÄ›kolik známých, kterým by mohli důvěřovat a kteří by se je alespoň snažili pochopit. NÄ›kdy jsou introverti bráni jako chudáci, kteří se neumí bavit a kteří jsou pÅ™edurÄeni k tomu, aby se s nimi bavila jen hrstka lidí. Ale není tomu vůbec tak, ba právÄ› naopak. Introverti jen pÅ™irozenÄ› nenechávají každého nahlédnout pod svou pokliÄku, a tak je běžné, že mnoho vÄ›cí o nich ani není známo.

lidé na přechodu

Lidé kolem nich, kteří mají tendence je podceňovat, jsou pak uvedeni do nepříjemné situace, pokud se nÄ›jaký fakt ve prospÄ›ch daného introverta, projeví na venek. Může jít i tÅ™eba o to, jakých úspÄ›chů ÄlovÄ›k dosáhl, s kým se zná a koho považuje za své přátele nebo jednoduÅ¡e o to, co vlastní. Není pro to, vhodné podceňovat lidi kolem sebe, aÅ¥ už Vám na první pohled pÅ™ijdou sebevíc nevýznamní. Naopak nejlepší cestou ke spokojenému životu je dívat se kolemjdoucí optikou nÄ›koho, kdo o sobÄ› ví, že není ze vÅ¡ech nejlepší a nepovažuje se za pupek svÄ›t. Jen tak totiž budete schopni vnímat pÅ™ednosti ostatním a chovat se k nim s úctou, kterou si zaslouží.

You May Also Like