Lidé nikdy neumí a neví všechno. Nikdo není všemohoucí a vševědoucí. Ale to nevadí, pokud člověk zná náš web, který mu se vším důležitým pomůže.

Společnost

Zvláštní svět


Ž ve spoleÄnosti je opravdu hodnÄ› složité, protože pokud žijete ve spoleÄnosti, musíte nÄ›co dodržovat, protože vÅ¡echno má svá pravidla. NÄ›která spoleÄnost dokonce má vyhrazené různé podmínky a nebo takový typ chování, který vy musíte dodržovat, musíte ho dodržovat kvůli tomu, aby vy jste vlastnÄ› jednoduÅ¡e mohli být v té spoleÄnosti. Jinak by to ani neÅ¡lo. Jsou tÅ™eba na svÄ›tÄ› různé kultury a nebo různé kmeny, které také vyznávají urÄitý typ spoleÄnosti a také urÄité typy chování. TÅ™eba nÄ›jací kÅ™ováci nÄ›kde v Africe nebo nÄ›kde v Zambezi také potÅ™ebují mít nÄ›jaké vychování. SamozÅ™ejmÄ›, že je to úplnÄ› o dvÄ› stě procent úplnÄ› jiné vychování, než máme my tady v ÄŒeské republice. Tam je to takové opravdu hodnÄ› přísné. Vy si možná říkáte, že nÄ›jací kÅ™ováci to nemůžou mít tu spoleÄnost úplnÄ› tak vyspÄ›lou a tak přísnou. V jednom máte pravdu.

Také jsem ráda ve spoleÄnosti.

Nemají ji vůbec vyspÄ›lou, oni ani nemají potuchy, co tÅ™eba tady v EvropÄ› my máme, jakou spoleÄnost tady v EvropÄ› máme. Je to opravdu hodnÄ› zajímavé, ale taky na druhou stranu důležité. Lidé by mÄ›li vÄ›dÄ›t, proÄ vlastnÄ› jsou v takové spoleÄnosti. TÅ™eba kÅ™ováci to mají takový, že tam mají opravdu hodnÄ› přísnou hierarchii. A je jedno, jestli tam vládne žena a nebo muž. Například bych jeÅ¡tÄ› chtÄ›la tÅ™eba zmínit spoleÄnost slonů. Tam vždycky vládne opravdu ta nejstarší samice.

HlavnÄ› dÄ›ti potÅ™ebují spoleÄnost.

A sloni mÄ› fascinují už opravdu hodnÄ› dlouho a také jsem o nich pÅ™eÄetla nÄ›kolik knih. Mě tohle opravdu hodnÄ› baví. Sloni jsou takoví velice zajímavý a mají své stádo a mají takovou spoleÄnost, kterou ani my lidé vůbec nedokážeme tÅ™eba nikdy pochopit. VidÄ›li jste tÅ™eba o slonech, že tÅ™eba když jim zemÅ™e Älen stáda, Älen spoleÄnosti, tak ho oplakávají klidnÄ› i rok nebo i déle. Je to opravdu hodnÄ› složité. Oni mají city takové nÄ›kdy až silnÄ›jší, než my lidé, takže musíte si uvÄ›domit, že nejenom lidé žijí v urÄité spoleÄnosti, ale také zvířat. I zvířata mají svou hierarchii a také svoje podmínky a nebo nutnosti, jak se mají chovat a je jedno, jestli je to stádo zvířat a nebo spoleÄnost lidí. NÄ›kdy to je to opravdu zvláštní, ale to právÄ› dÄ›lá svÄ›t krásným. Krásné zvláštnosti. 

You May Also Like